Zrušení provozu autobusové linky H1 pro přepravu hendikepovaných mezi stanicemi Černý Most a Florenc

Magistrát hlavního města Prahy spolu s Ropidem zrušily od 1. 7. 2019 provoz speciální autobusové linky H1 pro přepravu většího počtu hendikepovaných v úseku Černý Most – Florenc. Jako lidé postižení nyní nejen svým hendikepem, nýbrž i tímto rozhodnutím, jsme se pokoušeli vedení Prahy a Ropidu vysvětlit, že doprava v Praze ještě stále není natolik bezbariérová, aby bylo skutečně oprávněné autobus zrušit. Nikdo s námi však nejednal jako s rovnoprávnými občany. Většinou jsme se ani nedočkali odpovědi, a pokud ano, nebyla vstřícná ani důstojná.

Prosíme, pomozte nám šířit informace o této bezpříkladné úřední zlovůli a podpořte nás podpisem internetové petice.

Provoz v úseku Florenc – Chodov zůstal zachován. Na obou původních koncích linky se nacházejí velké komplexy s byty zvláštního určení, jejichž obyvateli jsou převážně vozíčkáři. Vlastníkem bytů v ulici Kpt. Stránského na Černém Mostě je Magistrát.

Důvodem k zásadnímu krácení je údajně nevytíženost a nerentabilita provozu, stížnosti na emise a hlučnost autobusu, možnost využít souběžnou trasu metra B (údajně bezbariérovou), možnost využít nízkopodlažní linku 224 osazenou midibusy (kam se vejde maximálně 1 vozíčkář, pokud zrovna není obsazeno kočárkem), a dle slov náměstka pro dopravu pana Adama Scheinherra též možnost využít linku 119 (která jezdí z Veleslavína na letiště! Na písemný dotaz, kterou linku měl pan náměstek ve skutečnosti na mysli, po 14 dnech reagoval omluvou, že se jedná o linku 109. K nejbližší zastávce linky  109 je to z Kpt. Stránského 2,5 km).

Pražská organizace vozíčkářů, po léta uznávaná jako odborný poradce  – a pro Magistrát též jako spolupracující partner – v otázkách bezbariérovosti, poskytla Magistrátu podrobné odůvodnění, proč ještě stále nenastal vhodný čas na zrušení či krácení speciální linky. Radní však zůstali k této analýze hluší, zdá se, že vše bylo již rozhodnuto předem na základě zřejmě jediného, tj. ekonomického kritéria, bez jakékoliv diskuse s lidmi, kterých se toto rozhodnutí týká a kterým se tím zkomplikuje jejich už tak dost složitý každodenní život.

O všech podrobnostech se můžete dočíst v dalších článcích na této stránce.

Odpověď pana primátora Hřiba paní senátorce Chalánkové

Hlavní město Praha

Pan primátor MUDr. Zdeněk Hřib odpověděl dne 3. září 2019 na dopis paní senátorce MUDr. Mileně Chalánkové ze dne 6. srpna 2019. Nepochopitelné je, že pan primátor nejspíš považuje celý problém za vyřešený tím, že instalací nájezdových klínů do stanice metra Černý Most "jsme odstranili bariéru v podobě výškového rozdílu mezi nástupištěm a podlahou soupravy metra."

Článek na novinky.cz - Zoufalí vozíčkáři. Pražský magistrát jim nekompromisně zrušil autobus, který jezdil od roku 1995

novinky.cz

Zpravodajský server novinky.cz zveřejnil 9. září 2019 článek, ve kterém shrnuje potíže, které nastaly po zrušení speciální autobusové linky H1 v úsek Florenc - Černý Most. Novinky.cz daly prostor k vyjádření i Magistrátu.

Odpověď paní Mileně Johnové - Řešení sociální izolace po zkrácení autobusové linky H1

Radní Magistrátu hl. m. Prahy paní Milena Johnová nabídla lidem z Černého Mostu, pro které zrušení linky H1 znamená sociální izolaci, možnost individuálního řešení přepravy přímo u ní. Dne 1. 9. 2019 jsme e-mailem požádali paní radní o podrobnosti řešení a poprosili jsme, aby nám pomohla zasadit se o to, aby linka H1 byla znovu prodloužena až na Černý Most alespoň do doby, než budou přijata všechna opatření, která zajistí dopravní dostupnost lidí nejen z domu zvláštního určení z ulice kpt. Stránského, ale i dalším lidem z celého Černého Mostu, a to nejen vozíčkářům.

Dopis paní radní Mileny Johnové panu Pragerovi - nabídka individuálního řešení

Hlavní město Praha

Radní Magistrátu hl. m. Prahy paní Milena Johnová odpovídá na e-mail pana Michala Pragera. Kromě jiného také nabízí lidem z Černého Mostu, pro které zrušení linky H1 znamená sociální izolaci, možnost individuálního řešení přepravy přímo u ní.

Dopis senátorky Jitky Chalánkové primátoru Hřibovi

Senát Parlamentu ČR

S prosbou o pomoc jsme se obrátili na paní senátorku MUDr. Jitku Chalánkovou. Paní senátorka 6. srpna napsala dopis panu primátoru Hřibovi. Plné znění dopisu je uvedeno v článku.

VRAŤTE NÁM AUTOBUS – petice za obnovení speciální linky H1 v úseku Černý Most – Florenc

Petice - Vraťte nám autobus

Magistrát hlavního města Prahy

My, níže podepsaní hendikepovaní obyvatelé Černého Mostu a další občané zaskočení a znepokojení necitlivým rozhodnutím Magistrátu zkrátit linku určenou k přepravě většího počtu hendikepovaných, žádáme o obnovení provozu linky H1 v úseku Černý Most – Florenc.

Usnesení Rady MČ Praha 14 ke zrušení speciální autobusové linky H1 v úseku Florenc - Černý Most

Praha 14

Rada městské části Praha 14 na svém zasedání dne 5. 8. 2019 přijala usnesení, ve kterém zásadně nesouhlasí se zrušením vedení autobusové linky H1 v úseku Florenc - Černý Most, ke kterému došlo k 1. 7. 2019. Rada požaduje, aby Magistrát HMP zajistil k 1. 9. 2019 dopravní obslužnost občanů s postižením zejména domu zvláštního určení.

Autobusy nemají zakázáno couvat s cestujícími

Dopravní podnik hl. m. Prahy

Častým argumentem Ropidu a náměstka primátora Scheinherra, proč byla zrušena linka H1 na Černý Most, byla nemožnost zajíždět dlouhým autobusem do zastávky Bryksova, protože podle předpisů je zakázáno autobusům couvat s cestujícími. Autobusy mohou couvat s cestujícími, jak nám sdělil Dopravní podnik.

Testovací rampa pro vjezd vozíčkáře do vozu metra je instalována ve stanici Černý Most

Testovací rampa pro vjezd vozíčkáře do vozu metra

Ve stanici metra Černý Most byla instalována testovací rampa pro pohodlný a bezpečný vjezd vozíčkáře do vozu metra. Pokud se rampa osvědčí a bude vyhovovat všem předpisům, měly by být rampy instalovány ve všech stanicích metra linky B.

Dopis na Magistrát - Úprava provozu autobusové linky H1 pro přepravu hendikepovaných

odpověď v článku

Dopis na Magistrát hl. m. Prahy panu primátorovi MUDr. Zdeňkovi Hřibovi a panu náměstkovi Ing. Adamu Scheinherrovi ve věci úpravy provozu autobusové linky H1 pro přepravu hendikepovaných ze dne 4. června 2019. Dopisy i s podpisovými archy předány do podatelny Magistrátu dne 5. června 2019. Aktualizace - 25. července jsme obdrželi odpověď - je dále v článku.

Podpisové archy - nesouhlas s rušením H1 - příloha k dopisu z 2. června 2019

podpisové archy

Kopie podpisových archů s vyjádřením nesouhlasu s ukončením provozu autobusové linky H1 mezi stanicemi Florenc a Černý Most od 29. 6. 2019.

Odpověď Magistrátu na dopis z 2. června 2019

Hlavní město Praha

Do podatelny Magistrátu jsme 4. června předali dopis pro pana primátora Hřiba a pana náměstka Scheinherra Úprava provozu autobusové linky H1 pro přepravu hendikepovaných. Protože odpověď nepřišla ani do 24. července 2019, urgovali jsme ji na sekretariátu pana primátora. Odpověď přišla druhý den.

Vyjádření POV ke zkrácení linky H1

POV

Pražská organizace vozíčkářů (POV) reagovala na informaci o zkrácení linky H1 podrobným zdůvodněním, proč ještě nenastal vhodný čas na toto rozhodnutí.

Interpelace na náměstka primátora Ing. Adama Scheinherra ve věci zkrácení autobusové linky H1

Paní Vlasta Pecharová interpeluje pana náměstka Scheinherra

Protože pan primátor Hřib ani pan náměstek Scheinherr nereagovali na náš dopis z 2. června, využili jsme možnost interpelovat pana náměstka Scheinherra na 8. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy dne 20. června 2019.

Písemná odpověď náměstka Scheinherra na interpelaci

Písemná odpověď náměstka Scheinherra na interpelaci

Na zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy 20. června 2019 jsme interpelovali pana náměstka Scheinherra. Dne 18. července byla e-mailovou zprávou doručena jeho odpověď.

E-mail na Magistrát - Žádost o upřesnění odpovědi pana Scheinherra v interpelaci

odpověď v článku

V odpovědi na interpelaci pana náměstka Scheinherra nám pan náměstek Scheinherr doporučil k cestě do města používat autobusovou linku č. 119. Ta však vede z Veleslavína na Letiště Václava Havla. Dne 20. června 2019 jsme požádali e-mailem pana náměstka Scheinherra o upřesnění.

E-mail do České televize - Žádost o pomoc - reportáž o problémech po zrušení části autobusové linky pro přepravu vozíčkářů v Praze

bez odpovědi

Týden před ukončením provozu linky H1 na trase Černý Most - Florenc jsme oslovili šéfredaktora zpravodajství České televize. Poprosili jsme o pomoc ve formě natočení reportáže reportáž o problémech po zrušení části autobusové linky pro přepravu vozíčkářů v Praze.

Schůzka radního MČ Praha 14 Michala Pragera s náměstkem primátora Adamem Scheinherrem

Praha 14

Dne 9. 7. 2019 se se uskutečnila schůzka radního MČ Praha 14 pana Michala Pragera s náměstkem primátora Adamem Scheinherrem. Informace z jednání jsou v článku.

Informace PID - Zkrácení zvláštní autobusové linky H1 o úsek Náměstí Republiky – Černý Most

PID

Na stránkách Pražské integrované dopravy www.pid.cz byla 21. června 2019 zveřejněna informace k zkrácení zvláštní autobusové linky H1 o úsek Náměstí Republiky - Černý Most.

Alternativní spojení v úseku Náměstí Republiky – OC Černý Most - návrh PID

PID

PID v článku s informací o zkrácení linky H1 navrhuje alternativní spojení v úseku Náměstí Republiky - Černý Most.