Podpořte nás

Mapa bariér

Webové stránky Mapa bariér vám pomohou lépe se zorientovat v problematice bezbariérového užívání staveb, zejména:

  • jak předcházet vzniku architektonických bariér,
  • jak existující bariéru překonat nebo odstranit,
  • na mapě umožní upozornit na místo, které komplikuje pohyb vozíčkářům atd.

Více na www.mapabarier.cz.

Zdroj: www.idnes.cz, 4. 12. 2019

V pražském metru začala modernizace stanice Opatov. Stavební práce budou trvat do konce července příštího roku. Stanice bude během rekonstrukce v provozu, uzavřena bude pouze během dvou víkendů a po zprovoznění bude bezbariérová.

Rekonstrukce začíná odstraněním chodníku a zeminy. Kvůli opravě hydroizolace bude nutné odstranit všechny vrstvy zeminy až po strop nástupiště, které je jedenáct metrů pod zemí.

Výrazně by se měl proměnit také interiér stanice. Dojde na opravu obkladů stěn, dlažby nebo výměnu osvětlení. Zásadní změnou pro cestující bude vybudování bezbariérového přístupu jak na nástupiště metra, tak k autobusovým zastávkám v Chilské ulici.

Bezbariérový přístup bude zajištěn pomocí dvou výtahů. První bude zabudován do schodiště a bude sloužit k přepravě lidí z nástupiště do vestibulu metra, druhý bude sloužit k přesunu mezi vestibulem a zastávkami autobusu.

„Největším přínosem rekonstrukce je rozhodně vybudování dvou výtahů. Stanice metra tak bude konečně zpřístupněna pro cestující s pohybovým omezením, kteří na tuto změnu čekali léta. Po dokončení rekonstrukce bude Praha 11 patřit mezi nejvíce bezbariérové městské části v metropoli,“ uvedl radní Prahy 11 Martin Duška.

Do výtahů by se měly vejít dva kočárky. Pro cestující s omezenou orientací budou také nainstalovány akustické majáčky. Modernizace bude stát 276 milionů korun a dopravní podnik (DPP) chce, aby byly náklady pokryty za spoluúčasti dotací z Evropských strukturálních a investičních fondů.

„Moderní stanice metra, kterými se dobře cestuje, musí být funkční, příjemné a také bezbariérové,“ poznamenal náměstek primátora pro oblast dopravy Adam Scheinherr. Město má podle něj v oblasti oprav stanic metra velký dluh a v rekonstrukcích dalších stanic plánuje pokračovat.

„V rekonstrukcích stanic metra a jejich bezbariérovému zpřístupňování chceme postupovat tempem zhruba dvě za rok,“ uvedl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

Přesné datum, kdy bude stanice pro cestující kompletně uzavřena, sdělí dopravní podnik s dostatečným předstihem. Uzavřena by měla být pouze během dvou víkendů v únoru a v březnu.

Zdroj: https://www.idnes.cz/praha/zpravy/rekonstrukce-metro-opatov-bezbarierova.A191204_160003_praha-zpravy_zaz

 

Začala modernizace stanice metra Opatov, zastávka bude bezbariérová
Foto: Stanice metra Opatov | Autor: Ralf Roletschek – Vlastní dílo, FAL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30516117

 

Poznámka neposedime.cz: Stanice metra Opatov je přístupná pro vozíčkáře, ale pouze pomocí nákladního výtahu a pouze za doprovodu proškolené osoby (http://www.dpp.cz/2142/):
Bezbariérový přístup do stanice zajišťuje upravený nákladní výtah (NVD 134). V uliční úrovni je výtah vyústěn v samostatném objektu stanice, v úrovni nástupiště je zaústěn do neveřejných prostor, přístupová cesta je vyznačenou chodbou v neveřejných prostorech.
Bezbariérový přístup do stanice je umožněn pouze osobám na invalidním vozíku ve smyslu Smluvních přepravních podmínek:

Osoby na vozíku pro invalidy lze přepravovat upraveným nákladním výtahem v doprovodu osoby poskytující osobě na vozíku pro invalidy nezbytnou pomoc. Tento doprovod si musí osoba na vozíku pro invalidy zajistit sama.

Přeprava osob na vozíku pro invalidy v upravených nákladních výtazích je dovolena pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která musí být tělesně a duševně k tomuto doprovodu schopná, způsobilá k obsluze nákladního výtahu Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost, a znalá obsluhy vozíku.

Proškolení doprovodu osob na vozíku pro invalidy zajišťuje a Průkaz řidiče nákladního výtahu (průkazka) vydává dopravce.

Doprovod se musí prokázat obsluhujícímu pracovníkovi dopravce, že je oprávněnou osobou, která vlastní platný průkaz řidiče tohoto nákladního výtahu, a od kterého převezme výměnou za tento průkaz klíče od výtahu. Po uskutečnění přepravy výtahy odevzdá doprovod klíče stejnému pracovníkovi, který mu průkaz vrátí.

Přeprava jiných osob tímto upraveným nákladním výtahem není povolena.

Výtah je na obou vstupech označen piktogramy a přístup k výtahu na nástupišti metra je znázorněn na informačních panelech.

Neposedíme z. s. | Kpt. Stránského 996/2, 19800 Praha 14 | IČ: 22856544 | tel.: +420 603 491 727